Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vanhempana vahvemmaksi - kohti myönteistä vuorovaikutusta. Kirja vanhemmuudesta ja sen tukemisesta. 

Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta kirja tarjoaa teoriaan perustuvaa tietoa vanhemmuudesta ja sen tukemisesta.

Kirja antaa hyviä eväitä vanhemmuuden tukemiseen alan ammattilaisille

Tilausohjeet

Kirjan ovat kirjoittaneet kasvatus- ja perheneuvontaan erikoistuneet psykologit Satu Korhonen ja Laura Holopainen. Kirjassa näkyy kirjoittajien vahva käytännön työn kokemus perheneuvolassa ja lapsiperheiden parissa. 

Kirjassa pohditaan laajasti vanhemmuutta ja sen tukemista kiintymyssuhdeteorian, neurotieteellisen tutkimustiedon ja ekologisen näkökulman kautta. Käytännön työn perustana toimii voimavarakeskeinen työskentelytapa, dialogisuus sekä hyväksyvä ja empaattinen asenne vanhempaa kohtaan.

 

Vanhempia varten kirjaan on koottu kattava vanhemmuuden tietopaketti eli vanhemmille jaettavia tiedotteita kasvatuskeinoista, omasta jaksamisesta, vanhemman reflektiivisestä kyvystä, ”pinnan pitämisestä” ja myönteisen vuorovaikutuksen lisäämisestä arkeen. Kirjasta löytyy myös kotitehtäviä käytännön harjoittelua varten. Näitä tiedotteita ja kotitehtäviä ammattilaiset voivat hyödyntää ryhmässä ja yksilötyössä vanhempien kanssa.


Vanhemmuuden tukemisen ammattilaisille kirjassa on yksityiskohtainen opas "Vanhempana vahvemmaksi – kohti myönteistä vuorovaikutusta" -ryhmän ohjaamiseen. Ryhmä on suunnattu noin 3-9 vuotiaiden lasten vanhemmille ja sisältään kahdeksan tapaamiskertaa. Kirjassa esiteltävä ryhmämalli pohjautuu osittain ”Vanhempana vahvemmaksi – ylivilkkaiden ja keskittymättömien lasten vanhemmille tarkoitettu valmennusohjelma” käsikirjaan (Tasola & Lajunen, 1997).  

Kirjassa kuvataan ryhmän ohjaamisen käytäntöjä yksittäisillä kerroilla sekä niitä uudistuksia, mitä ryhmän sisältöihin ja teemoihin on muokattu vuosien varrella vanhemmilta saadun palautteen, tutkimustiedon ja käytännön kokemusten perusteella.

 

Kirjassa esiteltävät kasvatuskeinot perustuvat ajatukseen, että jokaisen lapsen perustarpeena on saada huomiota ja kokea tunnetason yhteys häntä hoitavaan aikuiseen. Tällainen syvällinen, empaattinen yhteys lapsen kanssa yhdistettynä selkeisiin rajoihin luo lapselle turvalliset puitteet kasvaa ja kehittyä ihmisenä.

 

Kirja soveltuu etenkin kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille, mutta siitä on hyötyä kaikille, jotka kokevat haasteita lapsen kasvatuksessa tai vanhemmuuden tukemisessa.

Tilausohjeet